top of page

Provádím řezy:

Výchovné – u mladších stromů.

Zdravotní – odstraňují se větve suché, nemocné, nevhodných tvarů a směrů.

Bezpečnostní – zajišťují bezpečnost bezprostředního okolí stromů – jedná se o minimalistickou verzi řezu zdravotních.

Redukční – představují  zásadnější zásah do organismu stromů. Vezhledem k rizikům, které představují pro organismus stromu. Je lépe je rozvrstvit do delšího časového období.

bottom of page