top of page

Ceník

Cena rizikového kácení je závislá na více vstupních parametrech, například – je-li možné větve a části kmene jednoduše shazovat, nebo je-li nutné je přivazovat a spouštět na laně, je-li nutné vytvářet pomocné ochranné konstrukce atp...

 

Cenu také navyšuje požadavek na zpracování dřeva, drcení větví a odvoz drtě do kompostárny, požadavek na odstranění pařezů.

 

V případě více stromů je možné uplatnit množstevní slevu. Platí i v případě, např. domluví-li se sousedi na využití mých služeb.

 

Nejjednodušší rizikové kácení menších stromů s jedním kmenem – typicky jehličnanů – do průměru 30 cm, s minimálním zpracováním a porcováním odřezaných částí: od 1 500,- Kč/strom.

 

Pro nacenění může stačit několk fotografiií káceného stromu a jeho okolí v kombinaci s telefonickým upřesněním detailů.

 

K ceně je nutné přičíst DPH 21 %.

 

bottom of page