top of page

Jedná se o kácení v blízkosti staveb, elektrického vedení, atp., všude tam, kde běžné pokácení stromu není možné, nebo by představovalo pro své okolí neúměrné riziko.

 

Stromy jsou většinou káceny postupně shora. Při tom jsou využívány speciální arboristické pomůcky, ale i techniky, které mají svůj původ a použití při horolezectví.    

 

Rizikové kácení pro svou potřebu zohlednění různých faktorů představuje často – jeden z nejnáročnějších a nejrizikovějších druhů výškových prací. Zatímco u běžného kácení se při samotném položení stromu ustupuje po předem vytyčených trasách, při kácení např. 12 m vršku třicetimetrového topolu toto není možné. I přes všechna dodatečná bezpečnostní opatření je potom takovéto kácení vysoce adrenalinová záležitost.

 

Při kácení je vždy nutné zohlednit místní podmínky. Někdy může být například bezpečnější a vhodnější odřezávat vlastní  kácený strom ze sousedního stromu s využitím teleskopických pil. Jindy je příhodnější vymyslet a použít speciální konstrukce chránící to co by odřezávané části stromu mohly poškodit a strom odřezávat po menších částech a tyto shazovat bez uvazování.

 

Pokud si chcete stromy, třeba i ze země pokácet sami – doporučuji v každém případě nepodceňovat možná rizika.

bottom of page