top of page
  • Poškození omítky pod místy kudy zatékalo, pády a havarijní stavy korunních říms

  • Dřevomorka

  • Průnik vlhkosti do skladby střešního pláště
    – v důsledku ztráty funkčnosti hydroizolačních nebo difůzních folií
    – UV poškození průsvity u detailů
    – v důsledku oplachu protibiotických postřiků střešních latí

bottom of page